Rodinia
Kastanjelaan 400
5616 LZ  Eindhoven
mail@rodiniamusic.eu
www.rodiniamusic.eu

The Physics Music project - Red Physics

Over Rodinia

Rodinia is een muzikaal trio dat gevormd wordt door pianist Ferdie van Assche, violiste Esther Damsma - in 't Groen en (bas)klarinettist Steven Henry. Vaak speelt het trio speelt een mix van muziekstijlen, waaronder klassieke muziek, latin, minimal music en jazz.

Naast het spelen van bestaande werken geeft het trio ook opdrachten aan andere componisten en schrijven de musici eigen composities. Zo bouwt Rodinia openminded aan een steeds vernieuwend en inspirerend repertoire.

Vanwege de afwisseling tussen het brengen van klassiekers en nieuwe werken, tussen improvisatie en compositie, is een optreden van Rodinia elke keer weer een unieke beleving op zich.

Inleiding en aanleiding van "Red Physics"

Zowel Esther, Ferdie als Steven hebben naast hun conservatoriumstudie allen nog een andere, universitaire, opleiding gedaan. Zo heeft Esther een studie psychologie gedaan en hebben Ferdie en Steven beide een studie technische natuurkunde gedaan aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Beiden hebben in dit vakgebied ook een eerstegraads lesbevoegdheid gehaald.

Met de achtergrond van zowel Ferdie als Steven kon het natuurlijk niet uitblijven een koppeling te maken tussen de natuurkunde en de muziek. En ook Esther gaat hier uiteraard een steentje aan bijdragen.

Omschrijving project

Rodinia legt in dit project de verbinding tussen natuurkunde en muziek. Begrippen, verschijnselen, concepten en anekdotes zullen vertaald worden naar eigen composities. Tijdens optredens zullen de stukken op een boeiende wijze toegelicht worden, zodat het publiek weet wat het te wachten staat en waar het op kan letten tijdens het luisteren. Zo maakt Rodinia vanuit haar achtergrond een unieke verbinding tussen de kunst (muziek) enerzijds en de wetenschap en techniek (natuurkunde) anderzijds.

Voor dit project zullen 10 à 12 nieuwe composities voor viool, basklarinet en piano gecreëerd worden. Uiteraard zorgt Rodinia er voor dat de composities van hoog niveau zijn en dat de uitvoeringen dik in orde zullen zijn. Uit eerdere optredens is gebleken dat Rodinia dit zeker waar kan maken. Eigen werken, arrangementen en concerten zijn tot nu toe altijd zeer positief ontvangen door podia en publiek.

Ondertussen heeft Rodinia Puppy Eyes Studio bereid gevonden om tijdens de concerten live beelden te maken van de begrippen, verschijnselen, concepten en anekdotes die op dat moment door het trio uitgevoerd worden. Zo worden de deze zaken zowel muzikaal als visueel uitgebeeld.

Verder heeft Steven Henry reeds aangetoond de verbinding tussen muziek en techniek te kunnen maken. Zijn werk "Binary Digits" werd positief ontvangen door de musici van Orkest Zuid, pers en publiek.

Doelstelling

Hieronder volgen enkele doelstellingen die Rodinia verbindt aan dit project:

  1. Rodinia wil middels dit project een duidelijke verbinding maken tussen de kunst (muziek) en de wetenschap (natuurkunde).

  2. Voor de bezetting van viool, basklarinet en piano is nog relatief weinig origineel repertoire. Met dit project wil Rodinia het repertoire uitbreiden. De composities zullen dus uiteindelijk ook beschikbaar gesteld worden aan andere pianotrio's.

  3. Via dit project wil Rodinia wetenschap op een laagdrempelige en toegankelijke manier naar heb publiek brengen: namelijk in de vorm van concerten/voorstellingen en eventueel een CD, met mogelijk een educatieve toelichting over de gekozen onderwerpen.

Allereerst zal de insteek van dit project een artistieke zijn. Rodinia stelt zich ten doel om een hoogwaardig artistiek product af te leveren. Verder leent dit project zich prima voor educatieve doeleinden, en het trio zal daar in de opzet rekening mee houden.

Financiering & Partners

Het trio zoekt voor "Red Physics" financiering om de volgende zaken mogelijk te maken:

  1. Tijd vrijmaken voor de musici om te werken aan de composities en de optredens.

  2. Het maken en laten vormgeven van promotiemateriaal en reclamecampagnes.

  3. Het opnemen en vormgeven van een album, mogelijk met educatief materiaal.

  4. Het laten maken en vormgeven van beelden (stilstaand en/of bewegend) voor tijdens te concerten.

Rodinia wil het project via diverse kanalen (laten) financieren:

  1. Eigen inkomsten: Gage uit concerten en de verkoop van het album

  2. Subsidies & fondsen

  3. Sponsoring en/of ondersteuning vanuit of partnerschap met het bedrijfsleven.